Erasmus ka101 New Looks (etapa infantil)New looks és un projecte Erasmus + ka 1 basat principalment en la implantació de metodologies innovadores al cicle d’educaió infantil (etapa 3-6 anys).

El projecte es va iniciar el curs 2017-18 i té una durada de 2 anys. És un projecte fruit d’anys de reflexió on l’equip d’infantil ens plantejàvem de quina manera podíem donar la millor resposta educativa a la gran diversitat de ritmes d’aprenentatge amb el que ens trobem avui dia a les aules. El primer any de projecte, l’equip de mestres del cicle d’infantil vam participar en dues mobilitats, per una banda vam viatjar a Finlàndia per endinsar-nos en la seva cultura i conèixer el seu sistema educatiu.  Per un altra banda, vam viatjar  a Itàlia, en concret a la zona de Reggio Emilia, per conèixer de més a prop el mètode originari del gran mestre i pedagog Loris Malaguzzi.

Un cop portades a terme les mobilitats, el segon any del projecte, s’ha portat a terme la implementació de tots els aprenentatges adquirits donant-li un format adaptat a la realitat del nostre centre.

New looks es un proyecto Erasmus + ka 1 basado principalmente en la implantación de metodologías innovadoras en el ciclo de educación infantil (etapa 3-6 años).

El proyecto se inició el curso 2017-18 y tiene una duración de 2 años. Es un proyecto fruto de años de reflexión donde el equipo de infantil nos planteábamos cómo podíamos dar la mejor respuesta educativa a la gran diversidad de ritmos de aprendizaje con los que nos encontramos hoy en día en las aulas.

El primer año de proyecto, el equipo de maestros del ciclo de infantil participamos en dos movilidades, por un lado viajamos a Finlandia para adentrarnos en su cultura y conocer su sistema educativo. Por otra parte, viajamos a Italia, en concreto en la zona de Reggio Emilia, para conocer más de cerca el método originario del gran maestro y pedagogo Loris Malaguzzi.

Una vez llevadas a cabo las movilidades, el segundo año del proyecto, se ha llevado a cabo la implementación de todos los aprendizajes adquiridos dándole un formato adaptado a la realidad de nuestro centro.