ERASMUS +


Els projectes europeus Erasmus + permeten als centres participants obrir una finestra al món i descobrir noves metodologies, cultures europees i persones que ens permetran tenir una visió més amplia i tolerant del món que ens envolta.

Aquests projectes  permetran el desenvolupament, transferència i/o implementació de pràctiques innovadores en els centres, tot tenint una repercusió local, regional, nacional i europeu, com ara:

  • Difusió de pràctiques de referència
  • Impuls de competències bàsiques, especialment, emprenedoria, llengües i TAC
  • Implementació de pràctiques innovadores
  • Increment formació inicial i contínua
  • Prevenció de l’abandonament escolar
  • Participació de grups desafavorits

És per aquest motiu que la nostra escola participa en aquests tipus de projectes des de l’any 2013 (abans anomenat Comenius) fins l’actualitat.  Actualment ens trobem implementant un projecte Erasmus Ka101 New Looks per implementar pràctiques innovadores a l’etapa d’infantil i un projecte ka219 anomenat 3, 2, 1 Action basat principalment en el teatre.